Nietzscheana (XVII). Xestos y razóns

akifrases-nietzsche

Hai persoas a quen se convence con xestos sublimes, pero que ante as razóns móstranse desconfiadas” (Filosofía xeral).

Son lexión. A filosofía dos 140 carácteres. Poucas palabras …. xestos, slogans. Xeralmente posses, imposturas, frases lapidarias para parecer “profundo”. Ser fashion. Enterad@s, vaia.

Son lexión, dicimos, as persoas ás que se convence con xestos, símbolos … filosofía barata, pensamento de “todo a 100”. Que importa este “convencemento”? Implica algún “compromiso”?.

Desconfianza na razón. A dos fillos descarriados da Ilustración, os que renunciaron ao iluminismo. Verdades rotundas e fáciles, simplificar o complexo. Populismo, en política, chámase iso, preséntese ou non baixo esa etiqueta.

Hai persoas … si, que non son capaces de percibir que a ciencia pode ser alegre, a vida fermosa tal como é. Que o sublime pode ser a vida, non o xesto. Non a pretenciosidade. Si a liberdade que acepta a razón, see enfronta a ela … e confía (segura como está de si mesma).

Publicado en filosofía | Etiquetado | Deja un comentario

Nietzschena (XVI). Namórense, se queren. É o seu problema

sin-musica

Non debería estar permitido, cando se está namorado, tomar unha decisión sobre a súa vida, e fixar dunha vez para sempre, por mor dun capricho violento, o carácter da súa sociedade; deberíanse declarar públicamente nulos os xuramentos dos namorados e negarse a casalos, e isto porque debía dárselle ao matrimonio unha importancia moito máis grande, de xeito que nos casos en que se realiza hoxe non se realizase. A maior parte dos matrimonios, non son de tal clase que non se desexa ter por testemuña a un terceiro? E este terceiro non falta nunca é o neno; é máis que a testemuña: é o cabeza de turco!” (Aurora).

Claro que non debería estar permitido. Polo propio ben dos implicad@s. “Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido”: Neruda dixit.

Unha decisión ligada ao amor … unha aberración; un amor digno de tal nome non aceptaría decisións, nin conc¡vicións. Un lume que se consome en si mesmo.
Un capricho violento que condiciona “a” propia sociedade, a sociabilidade que debemos elixir (e cuestionar) en cada momento, in-de-fec-ti-ble-men-te, i-ne-lu-dei-ble-men-te. Non se agachen detrás da bandeira do amor para fuxir da súa responsabilidade, a elección que a cada momento se presenta. Sexan, de verdade, amantes do risco. Do risco que é vivir. Do risco que é pensar.

Xuramentos nulos, que só admiten como testemuñas a nen@s. Eses portadores de arras. “Amor eterno”, negación da vida. Cada día é un mundo. En cada día está a porta pola que pode entrar o Masiaj. Quen o sexa non está escrito.

Amor eterno …. blasfemia. As persoas somos instantes. Instantes marabillosos. Lóstregos. Algo merecedor de ser amado. Sobre a paisaxe. Baixo a choiva …. é outono. Estación na que (quizá) debemos recordar que o desamor é moito máis poético (literario, interesante) que o amor. Escoiten, por exemplo, a Emmylou Harris … a nosa ídola de Alabama.

Publicado en filosofía | Etiquetado | Deja un comentario

Nietzschena (XV). Mestres/as. Amig@s …… a todo se aprende (din)

sin-musica

O amigo debe ser un mestre na arte de adiviñar e calar: non debe querer velo todo”. (Así falou Zaratustra).

O amigo é un mestre, pois. Dio Zaratustra. Polo menos di tío Friedrich que o dixo Zaratustra, aquel persa.

Adiviñar e calar. Non querer invadir a alma. Saber afastarse sen danar. Comprender que o amig@ é aquel que sabe percibir (e respectar) a nosa necesidade de soidade. Mestre/a, pois, en non ser invasivo. Aqueles/as que viven da confidencia non son de fiar. Seguramente tío Friedrich pensábao así. Ou o persa, vaia (tamén un mestre).

Sempre está a pregunta, claro (tío Friedrich formulábaa en “Humano, demasiado humano”, ese excelente libro que reivindicamos fillo da Ilustración, do iluminismo): “…serían os nosos amigos si nos coñecesen ben?… “. E ten importancia que nos coñezan ben para ser nosos amig@s? Talvez é condición indispensable para selo non acabar de coñecernos nunca. No amigo debe haber (simultáneamente) tamén algo de fascinación e de respecto. En caso contrario, seríao calquera.

A pregunta (novamente en “Humano, demasiado humano”) é inquietante. Ou paréceo. Así será para algúns/has, de certo. Pero, ao fin, como en Marx, como en Freud, estamos diante da “Escola da sospeita”. O cuestionamento de todas as estruturas. A pregunta é: “Haberá algún home que non se senta ferido mortalmente si soubese o que os seus máis fieis amigos pensan del no fondo?”. E ten iso importancia? É relevante? Atopar (achar) que non, non o é, é o paso nº 1 para unha “liberdade” digna de tal nome.

Até mañá. Hoxe o sol ilumina (e quenta) a nosa vida. Talvez sexa aquel día perfecto do que falaba o mestre no Prólogo de “Ecce Homo”. Para Lou Reed (un intúe que hai algo de nietzscheano nel), sería así.

Publicado en filosofía | Etiquetado | Deja un comentario

Nietzscheana (XIV). Alonxarse. Almas irmás, non xémeas

sin-musicaNon no xeito en que unha alma se aproxima a outra, senón no xeito como se separa, é no que eu recoñezo o parentesco e a homoxeneidade que teño con ela” (Humano, demasiado humano).


Das frases máis belas de FN (en diante usaremos para referirnos a aquel que fixo falar a Zaratustra tamén a denominación “tío Friedrich”, aquel bigotudo empeza a sernos tan familiar que o invitariamos á próxima Noiteboa).

Tío Friedrich dixit, pois. Aquela alma cun sensor tan particular para coñecer almas. Para espilas con delicadeza (ou só contemplalas, intentando coñecelas?
“MAPA ANTIGO. Nun amor, a maioría busca unha patria eterna. Outros, aínda que moi poucos, un eterno viaxar. Estes últimos son melancólicos que teñen que rexeitar o contacto coa nai terra. Buscan a quen manteña afastada deles a melancolía da patria. E gárdanlle fidelidade. Os tratados medievais sobre os humores saben da apetencia de viaxes longas deste tipo de xente”. A frase é de Walter Benjamin, da súa obra “Dirección única”. Talvez lle tería gustado a tío Friedrich. Sucede que morreu antes (décadas antes) de ser escrita. Fálanos non de almas que se separan -ou si-, senón de almas que continuamente camiñan e se unen.

Trala digresión, retornemos. Non no aproximarse -nesa acción, talvez todo sexa máis previsible- senón no afastarse. Na renuncia. Nunha forma de sublime aceptación, de comunicación sen palabras. Iso é o que marca o “parentesco”.
“Irmás”, si queren, as almas. Eu non diría xémeas, idénticas …. non como dúas pingas de auga que nacen sen que podamos distingurilas. Non. Aquelas que labraron o parentesco, que viviron vidas diferentes e percorreron distintos camiños para chegar a concretar esa forma de saber separarse. De percorrer cada unha o seu camiño, de ser conscientes de ter unha misión (na Terra, non nos Ceos).

“Homoxeneidade” lemos en tío Friedrich. Non sabemos como se traduciría do alemán a palabra correspondente. Pero gústanos máis “afinidade”. Elección, aposta … gusto, criterio, complementariedade?

E, bon, tío Friedrich (como tod@s fixemos algunha vez, oxalá que vivindo aquel “parentesco”) tamén tivo as súas despedidas. Algún filme cóntanos a de Lou Andreas Salomé. Parece fermosa.

Publicado en filosofía | Etiquetado | Deja un comentario

Nietzscheana (XIII). O home necesario …. e a súa melodía

sin-musicaAlí onde o Estado acaba comeza o home que non é superfluo: alí comeza a canción de quen son necesarios, a melodía única e insubstituíbel” (“Así falou Zaratustra”).

O poder, en xeral, non suporta o humor. E malamente o amor.

Falamos do poder abstracto e impersonal, aquel que máis fácilmente (supoñemos, só supoñemos) pode derivar en totalitario.

O Leviatán, vaia, non soporta o humor e o amor. Esixe obediencia. Filas prietas. Un “pobo” ao que tantas veces se chamou “masa”.

Non faremos aquí o canto do home individualista, puro e incorrupto. Iso -tamén iso- son lendas.

Sí reivindicamos a ovella negra. O disidente. O impertinente. O que sabe pronunciar “non”. O que se pregunta a si mesmo (e é capaz de verbalizalo ante o “poder”, ante calquera poder): “Por que habería de facelo?”.

O que sabe compoñer aquela melodía (única, insubstituíbel, fermosa, profunda, xenuina), aquela canción dos non superfluos, dos que queren ser “suxeitos” da historia e non “obxectos” da acción do Estado (do Partido, dos medios de comunicación, dos poderosos, tamén daquel ambiente familiar que reina en gremios, corporacións e tantos).

O home (a muller) que sabe escoitar a súa voz interior, que decidiu vivir como librepensador/a.
Condenou absolutamente FN ao Estado nesta frase? Non. Non é unha frase anarquista nin anti-estatalista, paréceme. Alí onde “acaba” o Estado, onde non pode chegar …. alí hai un baleiro, un buraco negro … ou unha canción necesaria, imprescindíbel, de voces novas (ou vellas). Sen dúbida única. A nosa (a de cada un de nós). Ninguén pode substituírnos. Estamos á intemperie. Teremos que fabricar un refuxio para escoitar (si, escoitar) o irromper da luz na mañá. Jau.

Publicado en filosofía | Etiquetado | Deja un comentario

Dylan e aquelas terras …. E as súas xentes. 1983.

allllllllllllllllllllllllef

Seino. Tod@s somos Bod Dylan. Bueno, tod@s non. Hai para quen un cantante (en realidade é un poeta, voz pouquiña) non pode gañar un Nobel. E tod@s Vdes terían un candidat@. Son Vdes xente versada, leida, culta. Estou seguro.

O difícil é escribir dous versos sen ruborizarse.

Acórdanse de Oriana Fallaci? Eu si. Admíroa. Non comparto a deriva política (xeopolítica) en que poderían desembocar as súas ultimas reflexións (alá pola guerra de Irak). Non negándolle, de todos os xeitos, certas razóns e (sempre) esa imprudencia que dá a honestidade intelectual. Estes días lía “Il mio cuore é piú stanco della mia voce” (“O meu corazón está máis canso que a miña voz”). Emocionoume. Naquelas páxinas hai vida, un corazón que latexa, unha voz que grita, unha conciencia desgarrada.

Un pasa por prol-israelí. Non diría eu o contario. Non é insulto. Talvez eloxio inmerecido. Pouc@s poden estar á altura daquel pobo milenario. Ben: a Fallaci dálle un repaso a Sharon pola guerra do Líbano do 82 dos que quedan nos anais. E aínda así, sempre recordarei o libro -lino en italiano- como un testemuño sincero, honesto, veraz (veraz non é igual a verdadeiro, polo menos necesariamente). Quede constancia para aqueles que a consideran unha tóxica islamófoba.

Moitos de aqueles/as que a denigran (talvez, moit@s non teñan lido nin un libro seu, pres@s como estamos no slogan e a desculpa, a consigna e o catecismo) celebrarán o Nobel de Dylan.

Eu tamén. Absolutamente.

Digo, só digo, que aquel que foi premiado o día que morría outro Nobel -o italiano Dario Fo-, aquel de orixe xudía, nacido en Minnesota co nome de Robert Allen Zimmerman, aquel (este) descendente por vía paterna de xudeus emigrad@s desde Odesa (e emigrad@s é case unha palabra políticamente correcta e inocua para quen fuxían dos pogroms antisemitas) e que por vía materna (avós maternos) descendía de xudeus lituan@s chegados aos USA uns anos antes, escribía en 1983 unha canción titulada “Neighborhood bully”. En “O matón de barrio” Dylan (entendo) falábanos da situación daquela rexión do Globo (así, con maIúsculas) chamada Medio Oriente. O meu inglés non alcanza nin sequera o de Aznar nin o lla súa señora esposa. Un asesor lingüístico (bo amigo) dime que a letra viría dicir algo así como:

“MATÓN DE BARRIO.

Bon, o matón do barrio, é só un home,
Os seus inimigos din que está na terra deles.
Supérano en número como un millón a un,
Non ten lugar para escapar, lugar para correr.
El é o matón do barrio.
O matón do barrio só vive para sobrevivir,
É criticado e condenado por estar vivo,
Non debe devolver os golpes,
suponse que ten a pel grosa,
Suponse que debe botarse e morrer cando rompan a súa porta.
El é o matón do barrio.
O matón do barrio foi expulsado de todas as terras,
Vagou polo mundo, un home exiliado.
viu á súa familia dispersada, a súa xente cazada e desgarrada,
Está sempre en xuízo só ter nacido.
El é o matón do barrio.
Bon, golpeou a unha turba linchadora, foi criticado,
Vellas mulleres condenárono, dixeron que tiña que desculparse.
Logo destruíu unha fábrica de bombas, ninguén estaba contento.
As bombas estaban destinadas a el.
Supoñíase que debía sentirse mal. El é o matón do barrio.
Bon, as chances están na súa contra
e as posibilidades son baixas de que viva
polas regras que o mundo fai para el,
Porque ten un nó ao pescozo e unha pistola ás súas costas
E a cada maniático dáselle unha licenza para matalo.
El é o matón do barrio. Non ten aliados, en verdade.
O que consegue débeo pagar, non o consegue por amor.
Compra armas obsoletas e non será rexeitado,
Pero ninguén manda carne e sangue para loitar ao seu lado.
El é o matón do barrio.
Bon, está rodeado de pacifistas que só queren paz,
Rezan por iso á noite, para que o derramamento de sangue termine.
Agora, non lastimarían a unha mosca. Si lastimaran unha chorarían.
Téndense e esperan que este matón fique durmido.
El é o matón do barrio. Cada imperio que o escravizou desapareceu, Exipto e Roma, incluso a gran Babilonia.
fixo un xardín do paraíso na area do deserto,
Na cama con ninguén, baixo as ordes de ninguén.
El é o matón do barrio.
Agora, os seus libros máis sagrados foron pisoteados,
Ningún contrato que asinou valía o papel en que fora escrito. Tomou as migallas do mundo e converteunas en riqueza,
Tomou enfermidade e peste e converteunas en saúde.
El é o matón do barrio. Que lle debe ninguén a el?
Nada, din. Só lle gusta causar guerras.
Orgullo e prexuizo e superstición, en verdade,
Esperan por este matón como o can espera alimentarse.
El é o matón do barrio. Que fixo para ter tantas cicatrices? Seica cambia o curso dos ríos?
Seica contamina a lúa e as estrelas?
Matón do barrio, parado no outeiro, Acabando o reloxo, o tempo deténdose”.

Eu creo que Zimmerman non vía as cousas de modo desaxustado. Talvez un POETA -desculpen as maiúsculas, si queren- vexa o que non tod@s ven. Ou exprese o que non tod@s saben expresar.

Pero eu non son ninguén. O difícil é escribir dous versos. Se lles prace (xa dicía Sartre que liberdade é responsabilidade), pidan que lle quiten o Nobel. Aínda que se adheriran e celebraran a cousa. Se están no tema do boycot deberían (talvez) facelo. Pois o poema (a canción) ten un marchamo que para Vdes podería ter un cualificativo terrríbel. Tráxico. Brutal …. sionista. Alguén o dixo.
Pero talvez os seus avós nunca fuxiron dun pogrom. E Vdes (así o desexo) nunca o vivan.

En todo caso, un considera que sen música (FN dixit) a vida sería un erro.

Boas noites. Con Deus.

Publicado en Américas, literatura, música, shalom | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

“Classe operaia” (Erri de Luca)

veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeermello

A clase obreira: esta definición económica de Karl Marx tivo consecuencias políticas. Un traballador asalariado aprendía dúas cousas: que era infrapagado para producir plusvalía e que pertencía a unha serie de iguais. A clase obreira foi por encima de todo unha potente definición política. Tomou consciencia da propia forza de masa, rompendo o illamento dos individuos.

Traballei manualmente entre o 76 e o 97, coñecín a gran fábrica e a pequena empresa. En todas partes puiden recoñecer o grao de consciencia e dignidade conquistado e transmitido polas loitas das xeracións precedentes. Chamábao e chámoo aínda: medida do progreso.

O 1900 foi o século dos proletarios. A súa forza de traballo trasladou a maquinaria ruidosa das producións desde o fondo das minas á última planta dos rañaceos. O seu número e a súa consciencia convertíaos nunha clase, nome que provén dunha compacta formación de batalla.

No outono de 1980 acampei ante unha das moitas portas da fábrica FIAT Mirafiori en Torino. A miña vida está baseada e transcorreu habitualmente entre os seus ríos. Durante 37 días e noites a clase operaria torinese selou o máis grande establecemento industrial de Europa para non deixar que se producisen un vinte mil despedimentos. Despois de 37 días de bloqueo total levantamos o asedio. Os despedimentos producíronse. Conto desde aquel momento a diminución física e política do termo classe operaia.

Alixeirada de empregados, mecanizada por novas ocupacións automáticas, a gran produción puido minimizar a masa crítica operaia. Tiña un traxe azul con lubricante, hoxe vexo camisas brancas. Asistín á extinción do termo classe operaia.

Isto implica menor tutela sobre o traballo e aumento mortal do perigo, xentilmente definida como accidente. Non se trata de infortunio, nin sequera de mala sorte. Procede falar dos aumentos de ritmo de traballo, a tensión dos nervios na cara, as alarmas continuas incorporadas nos xestos, e á fin de quenda un absurdo alivio de ilesos. É posto de traballo: ou de trincheira?

Nos meus tempos, rachar un piquete de traballadores en folga era ardentemente desaconsellado mesmo para os axentes uniformados. Hoxe, un automobilista embiste e mata co seu camión a un operario que bloquea unha entrada xunto cos seus compañeiros. Embísteo e mátao instigado por calquera kapo de lager. A modernidade volve atrás de boa gana e a vida humana atravesa a desorde na súa marcha atrás.

(Erri De Luca)

Publicado o 21-9-2016 na web de “Fondazione Erri de Luca”. Traducido por Administrador.

Publicado en Italia | Etiquetado , , | Deja un comentario